-Έχεις πιει εννιά ποτά, δεν είσαι σε θέση να οδηγήσεις.

-Έχεις πιει εννιά ποτά, δεν είσαι σε θέση να οδηγήσεις.
-Μόνο ο Θεός μπορεί να με κρίνει.
Blog Widget by LinkWithin