-Πως σας λένε?

-Πως σας λένε?
- Κανέλα!
- Μπαχάρηκα!
Blog Widget by LinkWithin