-Άδραξε τη μέρα.

-Άδραξε τη μέρα.
-Έχει απεργία.
Blog Widget by LinkWithin