...Ένας κόμπος η χαρά μου....

...Ένας κόμπος η χαρά μου....
-Μπάμπης Στοκας???
-Οοοοοοοχχχχιιιιιιιι σακούλα ντελιβερά...
Blog Widget by LinkWithin