Αστεία status #1722

Εδώ υπάρχει υπουργός ανάπτυξης στην Ελλάδα και εσείς μου λέτε ότι δεν υπάρχει ο Άγιος Βασίλης...!!!

Blog Widget by LinkWithin