Αστεία status #3436

Αγοράζω τσιγάρα από διαφορετικό περίπτερο κάθε φορά πολεμώντας τα μονοπώλια και διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία των αγορών.

Blog Widget by LinkWithin