Αστεία status #3439

Έπιασαν ανήλικο χασισοκαλλιεργητή με 37 δενδρύλλια στην Ηλεία...  Ορίστε μωρέ μαλ@κες που λυσσάξατε οτι οι νέοι ασχολούνται μόνο με το ίντερνετ...

Blog Widget by LinkWithin