Πιο εύκολα πιάνεις με τα χέρια ψάρι μέσα στη θάλασσα...

Πιο εύκολα πιάνεις με τα χέρια ψάρι μέσα στη θάλασσα, παρά κουκούτσι από καρπούζι που έπεσε στο πλακάκι!  


Blog Widget by LinkWithin