-Μωρο μου,γιατι το χαιρετάς το ποτάμι;

-Μωρο μου,γιατι το χαιρετάς το ποτάμι;
-Αφου το λενε Αχελοόου
Blog Widget by LinkWithin