Αστεία Status #4061

Με 23% ΦΠΑ η ΔΕΗ μας βλεπω να εκτρέφουμε πυγολαμπίδες

Blog Widget by LinkWithin