Κότσια VS @ρχίδια ! Ποιος τα έχει ?

Κότσια: είναι να γυρίζεις μεθυσμένος από το κλαμπ, 5 το πρωί και να σε περιμένει η γυναίκα σου με το σκουπόξυλο και να της πεις με ειρωνικό ύφος:
"Ακόμα σκούπιζεις ή προσπαθείς να πετάξεις ?"

@ρχίδια: είναι να γυρίζεις από το κλαμπ 5 το πρώι, να μυρίζεις ποτό και να έχεις κραγιόν στο πουκάμισο σου και να δώσεις μία στον κώλο της γυναίκας σου λέγοντας"
"ήρθε η σειρά σου τώρα !"

Σύμφωνα με ιατρικές έρυνες και τα 2 οδηγούν σε μόνιμη αναπηρία !
Blog Widget by LinkWithin