- Πως λένε το αγόρι σου;

- Πως λένε το αγόρι σου;
- Αναξίμανδρο..
- Τυχερός άνθρωπος..
- Που με έχει;;
- Όχι, που πηδάει με τέτοιο όνομα..!
Blog Widget by LinkWithin