Αστεία Status #4294

Αλέξη νομιμοποίησε στα καπάκια και το μπάφο, γιατί δεν κατεβαίνει το 3ο μνημόνιο αλλιώς.

Blog Widget by LinkWithin