-Η αμορφωσιά και η ανωριμότητα.....

-Η αμορφωσιά και η ανωριμότητα αποτελεί την μητέρα των κακών μιας σύγχρονης κοινωνίας.
-ΩΩΩΩΩ ΤΙ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΣΟΥΥΥ
Blog Widget by LinkWithin