κυκλοφορεί μια φήμη

- κυκλοφορεί μια φήμη ότι ο Γιώργος σε κερατώνει
- αυτή είναι παλιά
- υπάρχει και καινούρια;
- ότι πέθανε
Blog Widget by LinkWithin