Ποιά είναι η διαφορά μεταξύ πoρνης, ερωμένης και συζύγου.

Ποιά είναι η διαφορά μεταξύ πoρνης, ερωμένης και συζύγου

Η πoρνη λέει : ....
«Ακόμα;»
Η ερωμένη : «Και όλας;»
Η σύζυγος : » Ροζ. Το ταβάνι το θέλω ροζ».


Blog Widget by LinkWithin