-ποιανού είναι αυτά τα πράγματα;

-ποιανού είναι αυτά τα πράγματα;
-της Alice
-ποιας άλλης;
-της Alice
-ποιας;
-της Alice
..
[20 χρόνια μετά]
-ποιας;
-της Alice
-ποιας άλλης;

Blog Widget by LinkWithin