Ανωμαλίες και άγρια γούστα !

Ένας σαδιστής, ένας μαζοχιστής, ένας δολοφόνος, ένας νεκρόφιλος, ένας κτηνοβάτης και ένας πυρομανής κάθονται στο παγκάκι ενός ψυχιατρείου και βαριούνται….....
«Να “χαμε λέει τώρα, μια γάτα, να τη βιάζαμε ε;», λέει ο κτηνοβάτης.
«Να τη βιάζαμε, αλλά μετά να την βασανίζαμε», λέει ο σαδιστής.

«Να τη βιάζαμε, να τη βασανίζαμε, αλλά μετά να τη σκοτώναμε», λέει ο δολοφόνος.
«Να την βιάζαμε, να τη βασανίζαμε, να τη σκοτώναμε και μετά να την ξαναβιάζαμε», λέει ο νεκρόφιλος.
«Να τη βιάζαμε, να τη βασανίζαμε, να τη σκοτώναμε, μετά να την ξαναβιάζαμε, αλλά μετά να την καίγαμε κιόλας», λέει ο πυρομανής.
Ησυχία απλώθηκε καθώς όλοι περίμεναν τον μαζοχιστή να μιλήσει. Και τότε αυτός λύνει τη σιωπή του….

«Μιάουουουουου...»

Blog Widget by LinkWithin