-Κύριε απαγορεύονται οι χειραποσκευές στις θέσεις.

-Κύριε απαγορεύονται οι χειραποσκευές στις θέσεις.
-Η ΚΟΠΕΛΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ.

Blog Widget by LinkWithin