Αστεία Status #4525

Eλεύθερος μετά από εφτά χρόνια ο μουσικός που τσιμέντωσε τη γυναίκα του. Είναι έτοιμος να ξανακτίσει τη ζωή κάποιας άλλης.


Blog Widget by LinkWithin