-Να βάλω καφέ;

-Να βάλω καφέ;
-Έχω πίεση
-Γλυκό;
-Έχω ζάχαρο
-Χυμό;
-Δεν κάνει
-Να σκάψω ένα λάκκο στην αυλή;

Blog Widget by LinkWithin