Τραυλός επιβάτης

Ένας τραυλός επιβάτης ρωτάει τον εισπράκτορα του λεωφορείου :
– Παπαπαρακακακαλώ ποποποποπολύ που είννναι η τρίτη σσστασταστάση;

Δεν του απαντάει ο εισπράκτορας. Με κόπο επαναλαμβάνει ο τραυλός την ερώτηση.
Πάλι δεν του μιλάει ο εισπράκτορας.
Κάποιος επιβάτης δίνει στον τύπο την πληροφορία που θέλει και όταν κατεβαίνει γυρίζει και λέει νευριασμένος στον εισπράκτορα :
– Γιατί δεν απάνταγες στον άνθρωπο; Και ο εισπράκτορας του λέει :
– Γιγιαγιατττί θαθαθα νόνονομιζζζε όοοοτι ττοτον κοκοκορροιδεύω…

Blog Widget by LinkWithin