Αγορά προφυλακτικών

Μπαίνει ένας τύπος σ” ένα φαρμακείο, βραδινή ώρα:
-Ένα κουτάκι προφυλακτικά, παρακαλώ.
Πιάνει ο φαρμακοποιός ένα κουτάκι από το ράφι και την ώρα που το δίνει στον πελάτη:
-Να σας βάλω και σακούλα?
-Εεεεεε…, όχι…, εντάξει…, βλέπεται η κοπέλα…
Blog Widget by LinkWithin