Σεξουλιάρα καλόγρια

Εκατό καλόγριες συγκεντρώνονται στην τραπεζαρία του μοναστηριού, όπου θα τους μιλήσει η ηγουμένη......
Ηγουμένη: -Έχω να σας ανακοινώσω κάτι πολύ σοβαρό.Χθες μάθαμε ότι στο μοναστήρι μας μπήκε ένας άντρας.
Ενενήντα εννιά καλόγριες:-Ιιιιιιιι!
Μια καλόγρια: – Χε,χε,χε!!
Ηγουμένη: – Και μάλιστα συναντήθηκε με μια από σας!
Ενενήντα εννιά καλόγριες: – Ιιιιιιι!!!!
Μια καλόγρια: – Χε,χε,χε!!
Ηγουμένη: – Και με αυτήν που συναντήθηκε έκανε ερωτά, γιατί βρήκαμε και ένα προφυλακτικό!
Ενενήντα εννιά καλόγριες: – Ιιιιιι!!!!!!!!
Μια καλόγρια: – Χε,χε,χε!!
Ηγουμένη: – Και το προφυλακτικό ήταν τρύπιο!
Ενενήντα εννιά καλόγριες: – Χε,χε,χε!!!
Μια καλόγρια:-Ιιιιιι!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Blog Widget by LinkWithin