-Ωραία φωνή έχουν αυτά τα παιδάκια,

-Ωραία φωνή έχουν αυτά τα παιδάκια, αλλά γιατί αναβοσβήνουν;
-Γιατί είναι ταledάκια
Blog Widget by LinkWithin