-Εγώ σε σκέφτομαι, εσύ;

-Εγώ σε σκέφτομαι, εσύ;
-Εσύ με σκέφτεσαι. Έλα πιο δύσκολο ρήμα τώρα!..
Blog Widget by LinkWithin