- Είσαι ανεπίδεκτος μαθήσεως.

- Είσαι ανεπίδεκτος μαθήσεως.
- Κι εσύ είσαι ανεδι. . αδεπινε..
ΚΑΘΡΕΦΤΑΚΙ!
Blog Widget by LinkWithin