Αστεία status #1702

Στην εκκλησία έχουν μία floor manager που κάνει τον πρώτο σταυρό και ακολουθούν οι υπόλοιπες.

Blog Widget by LinkWithin