Αστεία status #1799

Αλλη μια μέρα που δεν χρειάστηκε να θυμάμαι πως λύνουμε δευτεροβάθμιες εξισώσεις με διακρίνουσα..

Blog Widget by LinkWithin