-Ωραια παπούτσια, καινούρια;

-Ωραια παπούτσια, καινούρια;
-Όχι, τα εχω για τη γυμναστική.
-Αφόρετα φαίνονται.
-Το ίδιο λεμε.
Blog Widget by LinkWithin