Αστεία status #3695

Τζεντελμαν μεχρι να φαω πυτογυρο με κόκα κολα και να ρευτώ σαν τον τυραννοσαυρο Ρεξ.

Blog Widget by LinkWithin