Ο παπαγάλος και ο μάγος !

Ήταν κάποτε ένας μάγος και αγόρασε ένα παπαγάλο.........
Ο παπαγάλος με τον καιρό μάθαινε τα κόλπα του μάγου, αλλά δυσκολευόταν να κρατήσει το στόμα του κλειστό. Κάποια μέρα καθώς ο μάγος έδινε παράσταση, πετάγεται ο παπαγάλος και λέει :
– Στο μανίκι, στο μανίκι!

Την επόμενη μέρα, επόμενη παράσταση. Ο παπαγάλος:
– Στο καπέλο, στο καπέλο!
Ο παπαγάλος συνεχώς πρόδιδε τα κόλπα του μάγου
Μια μέρα, καθώς ταξίδευαν ο παπαγάλος και ο μάγος, το πλοίο βούλιαξε, αλλά κατάφεραν να σωθούν σε μια ξύλινη σανίδα.
Περνάνε μια μέρα… δύο μέρες… τρεις μέρες… τελικά πετιέται ο παπαγάλος και λέει:
- Εντάξει, παραιτούμαι. Πού έχεις κρύψει το πλοίο;
Blog Widget by LinkWithin