-Έχεις ένα μαρούλι στο δόντι.

-Έχεις ένα μαρούλι στο δόντι.
-Το δόντι μου είναι.
Blog Widget by LinkWithin