-Πάω στα βουνά και φωνάζω "Σ'αγαπάωωωωω!"

-Πάω στα βουνά και φωνάζω "Σ'αγαπάωωωωω!"
Περιμένω την ηχώ..
-Ηχώ: "Σε βλέπω σαν φίλοοο!"
Blog Widget by LinkWithin