Η διαφορά ανάμεσα στο αισθησιακό και στο διεστραμένο σεξ

Ποιά η διαφορά ανάμεσα στο αισθησιακό σεξ και στο διεστραμένο σεξ;

Αισθησιακό είναι όταν .....κατά την διάρκεια του σεξ χρησιμοποιείς ένα φτερό.
Διεστραμένο είναι όταν χρησιμοποιείς ολόκληρη τη κότα.

Blog Widget by LinkWithin