Στην τάξη

Ο δάσκαλος ρωτά στην τάξη:
- Αν έχω 20 μήλα στα χέρια μου, και πάρω άλλα 30 τι θα έχω;

- Πολύ μεγάλα χέρια, κύριε!

Blog Widget by LinkWithin